Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku

ul. Żelazna 5, 87-720 Ciechocinek
tel. 54 234 18 94, email: ciechmck@wp.pl

Slider 4
Slider 5
Slider 2
sli
Slider 1
slider 9
lwt

Kalendarz wydarzeń

Deklaracja dostępności PLIKI DO POBRANIA

Fotoreportaże

Archiwum

Nasz Facebook

RODO

Administrator Danych Osobowych
Miejskie Centrum Kultury
w Ciechocinku
ul. Żelazna 5
ciechmck@wp.pl
tel: 54 234 18 94
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sławomir Kisielewski
azis6@wp.pl

Ferie w MCK

fot. K.Kaliszewska, M.Kaliszewski, K.Kańkowski

Ferie z Miejskim Centrum Kultury

W tym roku w naszym województwie zimowe ferie trwaś‚y od 12 do 25 lutego. Przez caś‚y ten czas drzwi Miejskiego Centrum Kultury nie zamykaś‚y się™ ani na chwilę™, nawet w weekendy. Odbywaś‚y się™ m.in. warsztaty rzemieś›lnicze, teatralne, plastyczne, taneczne, seanse filmowe.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyś‚y się™ różnorodne warsztaty rę™kodzielnicze, przybliżaję…ce najmś‚odszym znane, ale zapomniane zawody.
Animatorzy z Wioski Ginę…cych Zawodów "Garniec" w Koronowie prowadzili warsztaty garncarskie, szewskie i papieru czerpanego.
Podczas zaję™ę‡ garncarz - animator zaprezentowaś‚ sposoby przygotowywania gliny oraz różnorodne techniki toczenia przedmiotów na kole: dzbanów, mis czy ś›wieczników. Uczestnicy mieli również możliwoś›ę‡ poznania fragmentów historii garncarstwa, bajek i anegdot zwię…zanych z tym starym zawodem. Ale najfajniejsza byś‚a możliwoś›ę‡ wś‚asnorę™cznego "lepienia" z gliny fantazyjnych kubeczków, miseczek czy filiżanek. Na zakończenie mali rę™kodzielnicy mogli zabraę‡ swoje prace do domu. Warsztaty szewskie przedstawiaś‚y poszczególne procesy wyrobu oraz naprawy obuwia. Dzieci mogś‚y wś‚asnorę™cznie przeszyę‡ kawaś‚ki skór oraz z przygotowanych materiaś‚ów zrobię‡ maś‚y bucik . Równie ciekawe okazaś‚y się™ warsztaty papieru czerpanego. Każdy uczestnik mógś‚ sam wyczerpaę‡ kartkę™ papieru, a także poznaę‡ historię™ tego nieistnieję…cego już rzemiosś‚a, które można zobaczyę‡ jedynie w nielicznych już muzeach papiernictwa i drukarstwa w Polsce.
Pachnę…ce, kolorowe i twórcze warsztaty mydlarskie prowadziś‚a Malwina Gadziemska. Dzieci tworzę…c glicerynowe mydeś‚ka mogś‚y eksperymentowaę‡ z formę…, kolorem, ksztaś‚tem i zapachem. Wś‚asnorę™cznie zrobione, pachnę…ce lawendę…, różę… czy wanilię… mydeś‚ka staś‚y sie pię™knę… ozdobę… niejednej ś‚azienki.
Mateusz Zduniak z MCK przygotowaś‚ animacje plastyczne, a Karolina Jasińska zaję™cia teatralne. Dzieci wziꙶ‚y też udziaś‚ w warsztatach tanecznych hip-hopu prowadzonych przez Kamilę™ Marczak-Lipowskę… oraz Igora Pogorzelca z Toruńskiego Klubu Tanecznego. W sali kinowo - widowiskowej odbyś‚o się™ też magiczne widowisko z iluzjonistę… Andrzejem Puźniakiem w roli gś‚ównej, który nie tylko zaczarowaś‚ publicznoś›ę‡, ale też zachę™caś‚ widzów do nauki iluzji i udziaś‚u w interaktywnych prezentacjach na scenie.
Nie gasś‚ też projektor w kinie „Zdrój”. Najmś‚odsi mogli obejrzeę‡ filmy „Gnomy rozrabiaję…”
i „Pszczóś‚ka Maja”, a mś‚odzież „Gwiezdne wojny. Ostani Jedi” w systemie 3D.
Z wszystkich propozycji MCK skorzystaś‚o ponad 1300 dzieci zarówno z Ciechocinka, jaki Raciꅿka, Aleksandrowa Kujawskiego oraz Nieszawy.
Cieszymy się™, że w czasach wszechogarniaję…cej kultury masowej, techniki multimediów
z tak dużym zainteresowaniem spotkaś‚a się™ tradycja, historia i rę™kodzieś‚o.

Info MCK

wróć